Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Arhitektuuri 3D skaneerimine / mõõdistusprojekt

5,3mm täpsusega

Hoonete mõõdistamisel kasutame seadmeid millede täpsus on 0.5m – 5.3 mm 40 m 
(täpsus muutub sõltuvalt objekti kaugusest).
Mõõdistamise tulemuseks on 3D punktipilv. Punktipilve alusel on võimalik koostada 
ülal pool mainitud täpsusega 2D joonised (PDF või DWG formaadis) lõiked ja vaated. 


Hoonete Inventariseerimine (plaanid, vaated,lõiked) (CAD)
Hoonete Inventariseerimine (plaanid, vaated, lõiked) / CAD