Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Parvlaev Estonia 3D

3D skaneerimine, Fotogrameetria, 3D mudel (SOLID)

  • 3D skaneerimine ja pöördprojekteerimine (täpsus kuni: 0,020 mm) 

Parvlaev Estonia vöörirampi pinnale tõstmine merepõhjast. Siinkohal märgime ära, et merest välja tõstmisega Vertz 3D ei tegelenud, aga lisasime selle ka infona siia, et oleks parem ülevaade etappidest.

Vöörirampi Merepõhjas

Vöörirampi tõstis merepõhjast pinnale uurimislaev Viking Reach 25 Juulil 2023. Meretöid vraki asupaigas viis läbi Ohutusjuurdluse keskus (OJK) ja Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise amet (SHK) koostöös Soomega. Lepinguline partner oli Norra ettevõte Reach Subsea AS Parvlaeva tõstmisega Vertz 3D seotud ei olnud.

Vöörirampi Tõstmine Merest

Vööriramp pardal

Parvlaev Estonia vöörirampi 3D skaneerimine

Detailne 3D skaneering

Vertz 3D on ka varasemalt teostanud suuremate objektide 3D skaneerimisi. Lavarakised, mahutid, tehase seadmed jpm. Skaneerimise tulemusel saadakse 3D triangulated mesh data ja vajadusel ka 3D punktipilv.

Täpsus ja kvaliteet

Töös kasutati kaasaskantavat metroloogiaklassi 3D-skannerit mille täpsus on kuni 0,020mm

3D skaneeringu nõuded

3D skaneerimisel mängivad rolli mitmed asjaolud sõltuvalt seadmest temperatuuri kõikumised, märjad ja rabedad pinnad, vibratsioon jpm

Parvlaev Estonia vöörirampi fotogrameetria

Fotogrameetria seaded

Fotogrameetrias on oluline, et kasutatakse õigeid seadmeid vastasel juhul ei ole saadav informatsioon õige. (Seda näeb kergelt kui kasutatakse näiteks SLAM skannereid mis salvestavad ka värvi informatsiooni objektist), või näiteks käsiskännereid millede failide kvaliteet annab tugevalt soovida.

Eesmärk ja Metoodika

Fotogrameetria eesmärk oli saada objektist võimalikult täpne värviinformatsioon. Fotogrameetrias antud objektil oli üle 1000 pildi. Kui teostada pildistamine valede seadistustega ei saavuta ka kvaliteetset lõpptulemit. Andmetöötlus fotogrameetrias ei ole ühe nupu vajutuse lahendus. Iga uus muudatus / parandus nõuab uut kalkulatsiooni mis sõltuvalt masinast võib võtta päevi ja serverilahenduste kasutamine tõstab töö hinda.

rooste, vesi, lahtised pinnad

3D skaneeringut raskendasid asjaolud, et pinnad olid roostes lahtist ja rabedat pinda oli palju ja lisaks oli kogu pind kaetud värvimullidega milles oli merevesi. Pinnad olid mudased ja liivased.

0,020mm

3D skaneerimine

Objekti värvi info saavutamine

Fotogrammeetria

Vertz 3D teenused

3D skaneerimine

3D skaneerimine ja pöördprojekteerimine (täpsus kuni: 0,020 mm)

Fotogrameetria

Kõrgkvaliteetne fotogrameetria

3D mudeldamine

Tolerantsis 3D mudeldamine. SOLID failid, 3D punktipilved ja triangulated mesh data mudelid. 3D sculptuurid.

Kvaliteedikontroll

Tolerantsi raportite koostamine.

3D Visualiseerimine

Toodete ja objektide 3 visualiseerimine. Ilupildid, tootepildid jpm

Inventariseerimised

Hoonete, korterite plaanid (DWG, PDF).

Interaktiivne 3D

Interaktiivsed 3D erilahendused. Mõõtude võtmine otse weebist. Mahu kalkulatsioonid jpm