Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Vertz 3D Teenustest

Lähtuvalt kliendi projektist valitakse sobiv mõõdistusseade olgu selleks arhitektuuri 3D või element 3D skanner. 3D-skaneerimine on reaalse objekti või keskkonna analüüsimise protsess, et koguda andmeid selle kuju ja võimaliku välimuse ja mõõtude kohta. Kogutud andmeid saab seejärel kasutada digitaalsete 3D-mudelite loomisel.
Lähtuvalt vajadusest on võimalik mõõta kuni 0,020 mm täpsusega.
Mõõdistatud tulemi alusel valmib 3D punktipilv või 3D mudel (triangulated mesh).
Saadud 3D andmekogumit on võimalik kasutada kliendil korduvalt mõõtude võtmiseks ja täpsustamiseks. Samuti saab andmeid kasutada erinevates töö ettappides olgu selleks siis pöördprojekteerimine, inventariseerimine, 3D printimine, visualiseerimine, 2D jooniste loomine ja 3D mudeli loomine printimiseks või BIM projektiks.

All olevalt lingilt näete ühte meie tehtud tööd. Objekt asus Rumeenias.


https://vertz3d.ee/laeva_rakiste_3d_skaneerimine/

Inventariseerimine ehk reaalse objekti või keskkonna analüüsimise protsess mille tulemusel luuakse mõõdistusprojekt mis on vajalik kasutusloa taotlemisel.
Arhitektuuris kasutatakse skannerit, millega skaneeritakse kogu hoone. Skaneerimise tulemuseks on 3D punktipilv, mille alusel koostatakse täpsed 2D joonised (vaated, plaanid, lõiked) ning 3D mõõdistus mudel ja vajadusel ka BIM mudel. Keskmine mõõdistuse täpsus on 0,5 – 5,3 mm.

All olevalt lingilt näete ühte meie tehtud tööd mis sai tehtud koostöös kahe teise koostööpartneriga. 

https://vertz3d.ee/eesti_rahvusraamatukogu_3d_laser_skaneerimine/

3D skaneerimise tulemusel saadud andmeid (Punktipilv või 3D mudel) kasutatakse mõõtude võtmiseks ja uue SOLID mudel loomiseks. Toimingut saab teostada kuni 0,020 mm täpsusega.
Skaneerida on võimalik ka peegeldavaid ja musta värvi pindasid, mille tulemusel on võimalik saada 3D punktipilv või 3D mudel (triangulated mesh).
https://vertz3d.ee/prototuupimine_tootearendus/

3D skaneeritud tulemust saab kasutada tootearenduses ja prototüüpimises.
Prototüüpimine on vajalik, et välja selgitada toote disaini defektid ja puudused või avastada disaini alternatiive. Protsess annab võimaluse kontrollida ja testida toote erinevaid omadusi ning teha vajalikud muudatused juba enne tootmisega alustamist.
All olevalt lingilt näed ühte meie tehtud tööd
https://vertz3d.ee/prototuupimine_tootearendus/

3D skaneerimise tulemusel saadud andmete põhjal on võimalik luua täpne 3D mudel (SOLID) millest omakorda teha täpseid 2D jooniseid (DWG, DXF jms).
Saadud jooniseid kasutatakse näiteks CNC freesimises või toote manuaalides ja presentatsioonides.

3D Animatsioonid on ideaalne vahend tutvustamaks kliendile toote funktsionaalsust. Samuti saab visuaale kasutada reklaamide tootmises, õppevideotes või toote tutvustustes.

Tihti on kliendil toode, mida on ainult üks. Toode mida oleks vaja muuta ja millest luua uus alternatiiv. 3D skaneerimise tulemusel saadakse täpne digitaalne 3D koopia olemas olevast objektist, mida on omakorda võimalik digitaalsel hiljem muuta ja seejärel uus versioon tootest 3D printida. Selline lahendus on eriti kasulik uute toodete väljatöötamiseks ning võimaldab kliendil toodet käes hoida ja tunnetada toote mõõte.

Võimalik luua visualiseering teie olemas olevast hoonest või tootest. 3D-s on võimalik visualiseerida kõike, mis on silmaga nähtav olgu selleks inimene või arhitektuuriline objekt.
All olevalt lingilt näed ühte meie tehtud tööd
https://vertz3d.ee/3d_visualiseerimine/

Interaktiivne 3D lahendus otse veebis. Kasutaja saab muuta toote osi, materjale, värvi sirvida toote interaktiivset manuaali samuti on võimalik igakülgselt toodet pöörata ja vaadata.
Vertz 3D Stuudiol on võimekus luua 3D lahendus, mille saate lihtsalt implementeerida enda kodulehel. Kliendil on võimalik teie toodet visuaalselt pöörata ja vaadata. Võimalus ka lähivaadetel, et näha materjali ja selle tekstuuri. 
All olevalt lingilt näed ühte meie tehtud tööd

https://vertz3d.ee/interaktiivsed_3d_lahendused/

Rakised, alused, erinevad konstruktsioonid jms

Antiik, elektroonika, jalgrattad, autod ja muud sõidukid jms

Arhitektuuri 3D skaneerimine hoone täpse 3D mudeli või 2D jooniste eesmärgil

Inventariseerimis projektid / Mõõdistusprojektid

Inventariseerimine ehk reaalse objekti või keskkonna analüüsimise protsess mille tulemusel luuakse mõõdistusprojekt mis on vajalik kasutusloa taotlemisel.

Hõlmab füüsilise objekti mõõtmist ja selle rekonstrueerimist 3D-mudelina (Triangulated 3D mesh mudel ja 3D Solid mudeli loomist. Etappe on erinevaid mitte ainult 3D mudeli loomine.

Interaktiivsed 3D funktsionaaluse visualiseerimine otse weebis

Kvaliteedikontroll

Mõõtmete 3D kvaliteedikontroll, protsess  mille käigus mõõdetakse valmistatud osa 3D skaneerimise teel, et kontrollida ja tagada nende vastavus nõuetele.

Digitaalne esitlust selle kohta, kuidas objekt välja näeb. Toodete visualiseerimist kasutatakse tugevalt turunduses. Visualiseerida saab nii maja kui ka väiksemaid objekte näiteks rösterit. 3D visualiseerimine on tunduvalt effektiivsem turundusmaterjal kui tavaline foto. 

Interaktiivne 3D Lahendus Otse veebis

Vertz 3D Stuudiol on võimekus luua 3D lahendus mille saate lihtsalt implementeerida enda kodulehel. Kliendil on võimalik teie toodet visuaalselt pöörata ja vaadata. Võimalus ka lähivaadetel, et  näha materjali ja selle tekstuuri. 
Vahetada osi, materjali, värvust jms

3D Animatsioonid

3D Animatsioonid on ideaalne vahend tutvustamaks kliendile teie toote funktsionaalsust. Samuti saab 3D animatsioone kasutada reklaamide tootmiseks, õppevideodeks või toote tutvustamiseks.

3D Printimine​

Prototüübid, 3D maketid jms

3D Erilahendused ja konsultatsioonid

Oleme abiks nõu ja jõuga 3D erilahenduste loomisel. Pakume 3D konsultatsioone