Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

VR tugi

Lahenduses eraldi teenusena  VR tugi.

Vajadusel täpsus kuni 0,020mm

Vajadusel on võimalik skaneerida kuni 0,020 mm täpsusega.

Arhitektuuri skanner

Skanneri skaneerimise raadius kuni 350meetrit.

intuitiivne 3D lahendus, kus saate redigeerida ja teha muudatusi meie 3D skaneeritud keskkondade 3D-koopiatega.

 * Ettevõtted ja isikud, kes tegelevad kinnisvara haldamisega
 * Ettevõtted, kes tegelevad tehaste planeerimisega ja kellel on vajadus kindlaid seadmeid kuskile mahutada.
 * Ettevõtted, kes toodavad liuguste ja garderoobi süsteeme hoonetele
 * Ettevõtted, kes toodavad köögimööblit (Meil on võimekus luua ka jooniseid).
 * Tehased, kes peavad pidevalt tehase layoute ümber kabetama

NB! Kindlasti on veel palju võimalusi, kus antud lahendus abiks on.

Antud lahendus:
* Elimineerib vajadusel käia objektil kordusmõõte võtmas
* Täpsete mõõtude võtmine ilma, et lahkute kontorist
* Lihtsustab mõõtude võtmist
* Võimalus võtta mõõte keerulistest kohtadest
* Võimalus tehase layoute ümber kabetada ja leida optimaalne lahendus
* Lihtsustab suhtlust kliendiga (realistlik 3D pilt skaneeritud alast just sealt kus teil on vaja)
* Lihtsustab planeerimist ja ümber korraldamist
* Võimalus kabetada ja tõsta ümber 3D skaneeritud objekte (Tehase seadmed jms)
 * Võimalus lisada uusi objekte (3D mudeli genereerimine lähtuvalt mõõtudele) ja muuta nende asukohta
 * Võimalus programmi laadida olemas oleva toote 3D mudeleid, et veenduda kas ja kuidas mahub
 * Võimaldab täpsemalt mööblit planeerida kuna visuaalselt on kõik juba mõõdistuses olemas. Annab võimaluse kabetada
 * Võimalus võtta täpseid mõõte ja elimineerib suurel määral vajaduse objekti uuesti mõõta.
 * Võimalus joonestada ruumi täpselt kapp või mõni muu seade – lihtsustab tööd projekteerijatel
* Võimalus mõõta ruumi pindala
* Võimalus mõõta torude raadiust
* Eraldi teenusena võimalus koostada AutoCAD jooniseid
* Eraldi teenusena võimalik koostada SOLID mudeleid

Interaktiivse 3D lahenduse funktsioonide nimistu

All on lühivideote kogumik lahenduse funktsioonidest:

Slider funktsioon

Slider funktsioon muudab, mis kõrguseni 3D skaneeritud infot interaktiivses 3D lahenduses kuvatakse.

Vali hiirega 3D vaate ala

Vajutades hiirega valitud kohta plaanil liigub ekraani vaade valitud kohta 3D-s.

Vali 3D vaates ringi liikumise meetod

Valida saab mitme vaate tüübi vahel, mis määrab kuidas liigud interaktiivses 3D lahenduses.

Valida saab millisel viisil 3D skaneeritud infot kuvatakse

Mitu erinevat andmete kuvamise viisi.

3D infost vabakäega mõõdu võtmine

Mõõdulindi esimene funktsioon on vaba käega mõõdu võtmine. NB! Programm võtab mõõtu 3D infost mitte pildist!!!

3D infost vertikaalse mõõdu võtmine

Mõõdulindi teine funktsioon on vertikaalse mõõdu võtmine. Isegi kui liigutad kursorit paremale või vasakule saab mõõdikut liigutada vaid vertikaalselt mis omakorda lihtsustab ja kiirendab vertikaalse mõõdu võtmist. NB! Programm võtab mõõtu 3D infost mitte pildist!!!

3D Infost Horisontaalse Mõõdu Võtmine

Mõõdilindi kolmas funktsioon on horisontaalse mõõdu võtmine. Isegi kui liigutad hiire üles või alla saab mõõdikut liigutada vaid vertikaalselt mis omakorda lihtsustab ja kiirendab horisontaalse mõõdu võtmist. (Mõõdu võtmine toimub 3D infost mitte pildist).

Ruumi ruutmeetrite arvutamine

Võimalik on mõõta ruumi pindala.

Raadiuse mõõdu võtmine

Võimalik on 3D skaneeritud torude raadiuse mõõtmine

3D objekti paigutamine

Võimalik on paigutada ruumi 3D objekt, mille suurust on võimalik muuta (sügavus, kõrgus, laius). See lahendus on kasulik, siis kui puudub tootest 3D mudel, kuid on vajadus selgitada välja, kas ja kuidas toode 3D skaneeritud ruumi mahub.

3D objekti suuruse muutmine ja liigutamine

Peale seda, kui on sisestatud objekti sügavus, laius ja kõrgus on võimalik objekti liigutada ja paigutada 3D ruumis vastavalt vajadusele.

olemas oleva toote 3D mudeli laadimine programmi

Kui teil on olemas toode ja soovite teada, kas toode mahutub ning sobitub ruumi siis on võimalik programmi laadida ka juba olemasoleva toote 3D mudel.

Tote 3D mudeli liigutamine ja mõõdistus

Teie toote 3D mudeli liigutamine ja mõõtude võtmine.

Märkmete lisamine

Võimalus lisada märkmeid koos lisafunktsioonidega (fail, link jms)

3D skaneeritud elementide lõikamine

Võimalus 3D skaneeritud infost valida sobiv element ja see välja lõigata.

3D skaneeritud alast välja lõigatud objekti liigutamine

Kui olete 3D skaneeritud infost vajaliku ala välja valinud on teil võimalus see liigutada uude asukohta või üldse kustutada.

Elemendi lõikamine 3D skaneeritud alast (Xray)

Siin on kuvatud teine meetod lõikamiseks (xray)

Elemendi Lõikamine 3D skaneeritud alast (Mesh)

Siin on kuvatud teine meetod lõikamiseks (traingulated mesh data)