Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Tehtud tööd

Vertz 3D tehtud tööde nimistu

Siin on mõningad, kuid mitte kõik tööd mida on Vertz 3D ettevõte teostanud.

Objekt asus Rumeenias. 3D skaneeritud sai laeva rakised milledele paigaldati hiljem mahutid. Skaneerimine oli vajalik, et kontrollida rakiste täpsust ja seda, et need vastaksid vajadustele, et sinna mahutid paigaldada. 
Töö teostatud: 2021

Teostatud 3D skaneerimine, punktipilve kokkupanek, punktipilve puhahstus, 3D mudeli loomine

 * Parvlaev Estonia vöörirampi 3D skaneerimine
 * Parvlaev Estonia vöörirampi fotogrameetria
 * Parvlaev Estonia vöörirampi SOLID mudeli loomine
 * Parvlaev Estonia vöörirampi 3D punktipilv

Pressure vessel (Surveanum)
3D skaneerimine. 
Tolerantsi raportite loomine.
Raport näitab ära pinnaerinevused. 
Kvaliteedikontroll, protsess mille käigus mõõdetakse valmistatud osa 3D skaneerimise teel, et kontrollida ja tagada nende vastavus nõuetele. Töö maht varieerub lähtuvalt sellest milliseid pindu SOLID mudeli vastu on vaja võrrelda.

Kliendi soov oli saada A1 mootri osa 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Teostatud 3D skaneerimine 0,020 mm täpsusega matriitsi 3D skaneering pöördprojekteerimise eesmärgil.

Paldiski tuumaallveelaevade õppekeskus (vene k. Учебный Центр атомных подводных лодок), sõjaväeosa nr 56190, oli Eesti NSV ajal Paldiskis asunud NSV Liidu mereväe tuumaallveelaevade õppekeskus. Oli Eesti üks suurima põrandapinnaga ehitisi ja suurim tuumaobjekt.

Kliendi soov oli saada vedurite raamide 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2021

Kliendi soov oli saada A1 mootri osa teine versioon 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Hüdroelektrijaam (lühend HEJ; ka veejõujaamhüdrojaam) on elektrijaam, milles vee potentsiaalne energia muundatakse elektrienergiaks.

Kliendi soov oli saada täpne 3D mudel millele oleks võimalik planeerida trepi käepidemed ja piirded.

Kliendil oli probleem mis vajas lahendamist ja puudusid ka teadmised kelle poole pöörduda, et projekt valmis saaks ja saaks taas selle legendaarse auto istmeid taas toota. Neid autosid tehas enam ei valmista ja samuti pole järelturul originaali identseid istmeid saada.

Kliendi soov oli saada lumeraudadest 3D skaneering 0,5mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis.
Töö teostatud: 2022

Kliendi soov oli toota uus käsik, kuna vana oli läinud katki. Oluline oli samuti, et uus käsik näeks identne välja vana käsikuga.

Kliendi soov oli saada täpne 3D skaneering kütusepaagist ja sellest luua tolerantsis SOLID mudel

Pelleti tehase interaktiivne 3D

Ford tauruse silla 3D skaneerimine

Silinder on skaneeritud 0,025mm täpsusega.

Ford tauruse põhja 3D skaneerimine

Mootori elemendi 3D skaneering

Kliendi soov oli saada mootri elemendi 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Skulptuuri 3D skaneering ja detailide lisamine. Loodud detailid kätele ja jalgadele. Skulptuur tehakse 3D-s suuremaks ja hiljem tuleb skulptuurist metallivalu. Skulptuuri kõrgus saab olema 2 meetrit.

3D mudel on tehtud enda näost näitamaks oskuste taset. Antud detailiga on võimalik 3D printida, metallivalu teha, kivist vormi või puidust / metallist CNC freesida.

Töö sai teostatud koostöös Sirkel & Mall ja Geodeesia 24 ettevõttega. Vertz 3D teostas 3D skaneerimisi ja punktipilvetöötlust mille alusel modeleeris Sirkel & Mall hiljem Rahvusraamatukogu BIM mudeli. Vertz 3D-l on samuti võimekus luua hoonetest vaateid, lõikeid ja plaane. Rahvusraamatukogu 3D visuaalid lõi samuti Vertz 3D
Töö teostatud: 2020

Skaneeritud on teostatud 0,025mm täpsusega.

3D mudeli loomine ja visualiseerimine

Kliendi soov oli , et 2D joonistest (DWG)  loodaks 3D mudel ja tehtaks sellele 3D visualiseerimine. Samuti soovis klient tootest saada interaktiivse 3D lahenduse mida oleks võimalik implementeerida weebi. 
Töö teostatud: 2021

Kliendi soov oli jalanõu 3D skaneerida ja hiljem “värvida”, et toodet saaks kuvada interaktiivse 3D lahendusena kodulehel. 
Töö teostatud: 2021

Projekt on lisamisel

See projekt on valmimisel..

Projekt on lisamisel

See projekt on valmimisel..