Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Tehtud tööd

Vertz 3D tehtud tööde nimistu

Siin on mõningad, kuid mitte kõik tööd mida on Vertz 3D ettevõte teostanud.

a1 Mootori osa 3D skaneerimine

Kliendi soov oli saada A1 mootri osa 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Laeva rakiste 3D skaneerimine

Objekt asus Rumeenias. 3D skaneeritud sai laeva rakised milledele paigaldati hiljem mahutid. Skaneerimine oli vajalik, et kontrollida rakiste täpsust ja seda, et need vastaksid vajadustele, et sinna mahutid paigaldada. 
Töö teostatud: 2021

Lumeraudade 3D skaneerimine

Kliendi soov oli saada lumeraudadest 3D skaneering 0,5mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis.
Töö teostatud: 2022

A1 mootori skaneering koos sisuga

Kliendi soov oli saada A1 mootri osa teine versioon 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Mootori elemendi 3D skaneering

Kliendi soov oli saada mootri elemendi 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Eesti Rahvusraamatu kogu 3D skaneering

Töö sai teostatud koostöös Sirkel & Mall ja Geodeesia 24 ettevõttega. Vertz 3D teostas 3D skaneerimisi ja punktipilvetöötlust mille alusel modeleeris Sirkel & Mall hiljem Rahvusraamatukogu BIM mudeli. Vertz 3D-l on samuti võimekus luua hoonetest vaateid, lõikeid ja plaane. Rahvusraamatukogu 3D visuaalid lõi samuti Vertz 3D
Töö teostatud: 2020

Vedurite raamide 3D skaneerimine

Kliendi soov oli saada vedurite raamide 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2021

pressure vessel

Pressure vessel (Surveanum)
3D skaneerimine. 
Tolerantsi raportite loomine.
Raport näitab ära pinnaerinevused. 
Kvaliteedikontroll, protsess mille käigus mõõdetakse valmistatud osa 3D skaneerimise teel, et kontrollida ja tagada nende vastavus nõuetele. Töö maht varieerub lähtuvalt sellest milliseid pindu SOLID mudeli vastu on vaja võrrelda.

1920 aasta uunikumi käsiku identse koopia loomine

Kliendi soov oli toota uus käsik, kuna vana oli läinud katki. Oluline oli samuti, et uus käsik näeks identne välja vana käsikuga.

Kliendi soov oli saada täpne 3D mudel millele oleks võimalik planeerida trepi käepidemed ja piirded.

Paldiski tuumaallveelaevade õppekeskus (vene k. Учебный Центр атомных подводных лодок), sõjaväeosa nr 56190, oli Eesti NSV ajal Paldiskis asunud NSV Liidu mereväe tuumaallveelaevade õppekeskus. Oli Eesti üks suurima põrandapinnaga ehitisi ja suurim tuumaobjekt.

Auto istme sisu ettevalmistus taas tootmiseks

Kliendil oli probleem mis vajas lahendamist ja puudusid ka teadmised kelle poole pöörduda, et projekt valmis saaks ja saaks taas selle legendaarse auto istmeid taas toota. Neid autosid tehas enam ei valmista ja samuti pole järelturul originaali identseid istmeid saada.

Pelleti tehase 3D skaneering

Pelleti tehase interaktiivne 3D

Kliendi soov oli saada täpne 3D skaneering kütusepaagist ja sellest luua tolerantsis SOLID mudel

Võistluskaatri Silindri 3D skaneering taas tootmiseks.

Silinder on skaneeritud 0,025mm täpsusega.

Mootoridetaili 3D skaneering

Skaneeritud on teostatud 0,025mm täpsusega.

3D mudeli loomine ja visualiseerimine

Kliendi soov oli , et 2D joonistest (DWG)  loodaks 3D mudel ja tehtaks sellele 3D visualiseerimine. Samuti soovis klient tootest saada interaktiivse 3D lahenduse mida oleks võimalik implementeerida weebi. 
Töö teostatud: 2021

Skulptuuri 3D skaneering ja detailide lisamine. Loodud detailid kätele ja jalgadele. Skulptuur tehakse 3D-s suuremaks ja hiljem tuleb skulptuurist metallivalu. Skulptuuri kõrgus saab olema 2 meetrit.

Spordijalanõu 3D skaneerimine

Kliendi soov oli jalanõu 3D skaneerida ja hiljem “värvida”, et toodet saaks kuvada interaktiivse 3D lahendusena kodulehel. 
Töö teostatud: 2021

3D skaneering ja detailse 3D mudeli loomine näost

3D mudel on tehtud enda näost näitamaks oskuste taset. Antud detailiga on võimalik 3D printida, metallivalu teha, kivist vormi või puidust / metallist CNC freesida.