Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Saesaare hydroelectric power plant

Hüdroelektrijaama turbiini 3d skaneerimine

Saesaare

Saesaare paisjärv asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal.

Paisjärve pindala on umbes 54 ha. Paisjärv ulatub Saesaare paisust 4,5–5,5 km ülesvoolu ja kevadiste suurvete aegu kuni Kiidjärve paisuni.

Hüdroelektrijaam

Reeglina ehitatakse hüdroelektrijaamad suurtele jõgedele, kus paisuga ülespaisutatud vesi paneb langedes pöörlema hüdroturbiinid koos elektrigeneraatoritega. Nende ehitamine on aeganõudev ja kulukas (mahukad mullatööd ja betoonitööd paisude ehitamisel), kuid energia omahind on suhteliselt madal

generaatori näidis

Hüdroelektrijaam (lühend HEJ; ka veejõujaamhüdrojaam) on elektrijaam, milles vee potentsiaalne energia muundatakse elektrienergiaks.

Hüdrogeneraator

Hüdrogeneraator mille sees on Ristvooluturbiin

Hüdrogeneraator on elektrigeneraator, tavaliselt sünkroongeneraator, mida käitab hüdroturbiin. Generaator moodustab turbiiniga tervikliku agregaadi, milles generaatori rootor on kinnitatud turbiini töörattaga ühisele võllile

3D skaneerimist raskendavad asjaolud

3D skaneerimisel on mitmeid faktoreid mida tuleb jälgida.

Ignoreerides olulisi punkite ei ole 3D skaneerimine võimalik, või on oluliselt raskendatud ja seeläbi on tööde teostamise ajakulu samuti suurem, kuid osadele probleemidele on ka kavalad ja vahel ka lihtsad lahendused.

Vett ei saa 3D skaneerida

Puhastamata pinnad

Hüdrogeneraator

Hüdrogeneraator on elektrigeneraator, tavaliselt sünkroongeneraator, mida käitab hüdroturbiin. Generaator moodustab turbiiniga tervikliku agregaadi, milles generaatori rootor on kinnitatud turbiini töörattaga ühisele võllile

Saesaare Hüdrogeneraator

Ülesse on tõstetud kettidega hüdrogeneraatori kate, et pääseks skaneerima generaatorisisu.

Hüdroturbiin

Hüdrogeneraator on elektrigeneraator, tavaliselt sünkroongeneraator, mida käitab hüdroturbiin. Generaator moodustab turbiiniga tervikliku agregaadi, milles generaatori rootor on kinnitatud turbiini töörattaga ühisele võllile

Hüdrogeneraatori äravool

Pildilt on näha tühjaks tõstetud hüdrogeneraatori sisu ja kohta kust vesi ära voolab kui turbiin töötab.

Lüüsivärat

Lüüsivärat 3D skaneering mis on 0,025mm täpsusega ja millest on võimalik luua uus SOLID mudel mida saab siis juba kasutada uue metallist elemendi CNC freesimiseks või metallivalus vormi loomiseks.

Liigend / vahelüli

Elemendid lahti võetud ja eraldi 3D skaneeritud. Skaneeringul on näha ka roostet, kuid projekteerimisel see ei sega, sest on piisavalt tasaseid pindasid millest saab üldvormi kätte. Infoks, et alati ei ole vajadust meeletul detailsusel / täpsusel. 3D skanneri täpsus on alati sama muuta saab vaid tihedust kui palju ruut cm peale skänner infot”salvestab”. Mida tihedamat (kõrgema resolutsiooniga skaneeringut soovitakse seda kauem võtab ka 3D skaneerimine aega). 

Hüdrogeneraatori sisu 3D skaneerimine

Hüdrogeneraatori sisu 3D skaneerimine oli raskendatud, aga teostatav. Takistuseks oli sisu millest läbi voolas pidevalt ka vesi lisaks kivistunud taimsetik ja pude. Alati, aga ei ole vaja meeletut täpsust vaid piisab üldvormidest ja mõõtudest. 3D skaneerimisel märjad ja vesised pinad peale ei jää (ehk 3D skanner ei suuda vett ja märga pinda skaneerida). Samuti ei saanud kasutada 100% tavalist 3D skaneerimise metoodikat. Nimelt 3D skaneerimisel tuleb kasutada markereid (need on need täpid mida näete piltidel). Markerid on kleebitavad, kuid kui pind on rabe, märg ja must ei nakku kleebitab marker pinnale. ILMA markeriteta pädeva skänneriga 3D skaneerida üldiselt ei ole võimalik. Eksisteerib odavaid skännereid mis "feature" põhiselt skaneerivad kuid nende täpsus on küsitav. Eksisteerib ka kallimaid ja täpseid skännereid kuid ka neil on omad iseärasused ja paraku selliste skännerite hinnad on 250 000 € ja rohkem. Siin sai kasutatud aga eraldi valmistatud võrku mille ristumiskohtadel on markerid. Ja kui võrk oli paigaldatud ja stabiliseeritud oli võimalik ka 3D skaneerida.

Võrgu Kasutamine​

Võrku saab kasutada, aga ainult pindadel mis on metallist või kuhu saab võrku kinnitada. On ka siin nüansid millele tuleb tähelepanu pöörata ja neid ignoreerides on kogu scan data info vale. Pöördprojekteerimisel võrk üldiselt ei sega ja vajadusel saab enamuse sellest ka hiljem andmetetöötlemisel eemaldada.

Hüdrogeneraatori sisu element

Hüdrogeneraatori sisu elementide 3D skaneering

Vertz3D / Alates lihtsatest 3D lahendustest, kuni keerukate arendusprojektideni.

Tanel Vaik
CEO of Vertz 3D