Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Kuivati 3D skaneerimine

Kliendi eesmärk oli saada olemas olevast objektist täpne 3D punktipilv ja 3D triangulated mesh data mudel pöördprojekteerimise eesmärgil, mõõtude võtmiseks ja projekiteerimiseks.

3D skaneerimine

3D Mudel

Lõiked ja mõõdud

Kuivati

3D skaneeritav objekt

3D skaneerimine

3D skaneerimiseks kasutati Leica RTC 360 skannerit. Skanner tekitab 2000 000 punkti sekundis. Skaneerimise aja pikkus sõltub seadistustest ja eesmärgist. Vastavalt eesmärgile tuleb valida ka korrektne seadsistus.

3D skaneerimine ja värvid

3D skaneerida on võimalik ka värviliselt. Värvilise skaneeringuks on vajalik piisav valgus. Mustvalge 3D skaneeringuks ei ole valgust vaja. Skanner näeb ka pimedas ruumis.

3D skaneerimine ja vibratsioon

3D skaneerimist häirivateks teguriteks on vibratsioon, liikumine, vesi, klaas, märjad ja peegeldavad pinnad. Võim alik on ka 3D skaneerida tõstukilt (tellib klient) kuid igasugune tõstuk selleks ei sobi. 3D skaneerimise hetkel peab tõstuk püsima paigal. 

3D triangulated mesh data

3D triangulated mesh data loomine sõltub punktipilve kvaliteedist (rohkem 3D skanneerimise punkte = kvaliteetsem punktipilv. Samas rohkem 3D skaneerimist tähendab suurem töömaht, andmetöötlus ja  projekti maksumus). Sellest lähtuvalt skaneeritakse vaid vajalik osa

3D triangulated mesh data ja polygonaalsed tühimikud

3D skanner ei näe läbi objektide. Skanner seisab statiivil. Kujuta ette, et paned oma pea sinna asemele kus seisab statiiv ja see mida sealt asukohast näed seda näeb ka skanner. Selleks et punktipilves oleks olemas ka metall tala või objekti teine pool või nurgatagune tuleb skanner ka sinna paigutada ja skaneering teostada. See aga omakorda tõstab töö mahtu ja ajakulu ja see omakorda töö maksumust tellijale. Märjad ja peegeldavaid värvi pindu ilma pinnakattevahenditta (AESUB) ei ole võimalik skaneerida. 

3D skaneerimine ja hinnastamine

3D skaneerimise hinna kujundavad faktorid nagu: objekti asukoht, skaneerimise hulk / maht, värviline või mustvalge 3D skaneering. Peale 3D skaneerimist on vaja kontoris töö teostajal ka punktipilv kokku panna spetsiaalses programmis. Objektid kus on palju peegeldavaid pindasid ja liikumist on töömaht suurem, sest peegeldused tekitavad 3D “müra” mis on vaja manuaalselt eemaldada. Mida rohkem on 3D skaneeringu seise seda kauem võtab ka andmetöötlus ja kõik järgnevad etapid aega.

3D skaneerimise eesmärgi selgitamine

Oluline on alati selgitada mis eesmärgil 3D skaneeringut soovitakse, sest see võimaldab teha mõistlikuma hinnapakkumise tööle ja sellest lähtuvalt saab Vertz3D pakkuda parima lahenduse mõeldes ka kaasa järgmistele töö etappidele.

3D triangulated mesh datast mõõtude võtmine

Triangulated mesh datast on võimalik võtta läbilõikeid ja mõõte soovitud kohast. Vajadusel teostab mõõtude võtmise ja tolerantsis SOLID mudeli loomise Vertz 3D

3D mõõdud

Antud mõõte on võimalik välja exportida erinevas formaadis CAD  jms