Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

3D skaneerimine ja raportid

Laeva liftisiinide ja talade 3D mõõdistus raportid

3D skaneerimine

Ehituses oleva laeva liftisiinide ja talade 3D skaneermine / mõõdistus

3D punktipilve kokkupanek

Punktipilve kokkupanek ja puhastus

Pindade ettevalmistamine

Pindade ettevalmistamine 3D skaneerimiseks (vajalik on mitteläikivad ja kuivad pinnad)

Raportite koostamine

Kogutud 3D andmetest mõõtude võtmine ja raportite koostamine.

Standard tolerantsi raport

Vajadusel saab koostada ka standard tolerantsi raporti

Siinide ja talade mõõdistus

3D skaneerimine

3D skaneerimine võimaldas antud objekt 3D skaneerida, et saada täpne informatsioon kuidas ja millises tolerantsis on laeva lifti siinid ja talad ehitatud

3D skaneerimise nõuded

Skaneeritav objekt peab olema kuiv, peegeldavad pinnad kaetud pinnakattevahendiga, kõrvalistel isikutel skaneeritava objekti ja skanneri vahel liikumine keelatud, vibratsioon põhjustab ebatäpse 3D skaneeringu mis omakorda nõuab täpse informatsiooni saamiseks uue skaneeringu teostamist. Skaneerimise perioodi vältel skanneri vaateväljas olevate objektide liigutamine keelatud.

Kliendi eesmärk

3D skaneerimise / mõõdistuse eesmärgi teadmine on väga oluline, et Vertz 3D saaks pakkuda kliendile parima optimaalse lahenduse tulemuse saavutamiseks. Selleks on aga vaja alati teada eesmärk, sest sellest lähtuvalt tuleb valida õiged seadmed ja metoodika töö teostamiseks.

Antud töö eesmärk

Selles konkreetses projektis oli kliendil vaja välja selgitada kui täpselt on ehitatud lifti talad ja siinid milledel hakkavad hiljem lifti rattad liikuma. Ebatäpse ehituse tagajäreks võib olla kinni kiilunud lift ja sellise probleemi lahendamine hiljem tähendab tõsiselt suuremaid kulutusi kui seda on õigel ajal 3D skaneerimise ja raportite tellimine mis omakorda annaks info kus on nihked.

Skaneerida ei ole võimalik effektiivselt kui..

Skaneerida ei ole võimalik efektiivselt kui skaneeritav objekt vibreerib suurel määral, kui skaneeritav pind ei ole eelnevalt ette valmistatud 3D skaneerimniseks. All on näidis pilt ruumist kus põrandal oli vesi ja peegeldavad pinnad ei old kliendi poolt ette valmistatud.

Vibratsioon

Tellingud mis oli ehitatud objekti ümber vibreerisid, see tähendas et töö tellingutel skaneerimise ajaks tuli peatada vastasel juhul iga töömehe kõndimine tellingutel oleks põhjustanud tellingutel vibratsiooni mis omakorda oleks liigutanud 3D skaneerimise seadet ja seega mõjutanud 3D skaneerimise tulemit.

Ettevalmistuseta pinnad

Relakaga läikivaks lihvitud pinnad on 3D skanneritele üldiselt probleemiks ja antud asukohast saadud 3D skaneeringu informatsioon ebatäpne. Selleks kasutatakse spetsiaalseid pinnakattevahendeid, või tuleb kliedil antud pinnad eelnevalt matti värvi või vahendiga üle värvida.

3D skaneerimise etapid ja formaadid

Töö etappid

Lähtuvalt sellest mis on 3D skaneerimnise eesmärk kujunevad ka töö etappid. Iga järgnev etapp on otseselt seoses eelmise etappiga. Kui varasem etapp on valesti teostatud on kõik järgmised etappid ebatäpsed

3D skaneerimnise teostaminejälgides kindlaid töö metoodikaid ja reegleid.
3D punktipilve kokkupanek. Pilve puhastus 3D mürast. (Peegeldused, kõrvalised isikud, objektid ja nende eemaldamine).​
3D skaneeringu tulemusel saadud punktipilvest 3D mudeli loomine. NB! Olenevalt millist seaded kasutab on skanneri output kas a. 3D punktipilv või b. 3D triangulated mesh data. Hetkel olemas olevad 3D skannerid automaatselt 3D solid mudelit ei loo.​
Mõõtude Võtmine Ja Raportite Koostamine​
Läbilõiked NULL pinnast x kõrguseni

Kleidni soov oli saada raport 0 pinnast kuni x pinnani iga kokkulepitud vahemaa tagant. Antud joonistel näete läbilõike näidist siinidest

Vasaku siini läbilõige

Raportis kajastatud mõõdud võetud vastavalt lähteülesandele. Töö hinda muudav, see kui mitu mõõtu kliendil on vaja. Hannastamine on tunnipõhiselt.

Parewma siini läbilõige

Antud töös sai teostatud raport mille pikkuseks oli 77 lehekülge. Raport antakse üle kas .pdf või word doc formaadis. 

Vajadusel saab koostada ka standard tolerantsi raporti

Standard tolerantsi raportis on kajastatud värvitoonidega pindade erinevused ja eraldi märgetega suurte nihete asukohad. Standardraportis võrreldakse SOLID mudelit (mudel mille alusel objekt on ehitatud, mudel mis on antud aluseks ehitajatele). 
Vertz 3D võrdleb SOLID mudelit meie teiostatud 3D skaneeringuga ja väljastab raporti (näidispilt partemal).