Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Mahuti rakiste 3D skaneerimine

Kliendi soov oli saada teada kas ja kui täpselt on rakised ehitatud. 3Dskaneeringu tulemusel saadud punktipilve sai võrrelda olemas olevate joonistega ja sai ära määrata tolerantsid ehk kui palju rakised erinevad ette antud  joonistest. Kliendile oli oluline rakiste täpsus, et mahutid sobituks täpselt rakistele. Vertz 3D teostas koostööpratnerile rakiste skaneerimise. Skaneerimine toimus rumeenias. 3D skaneerimiseks kasutati Leica RTC 360 skännerit.