Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Pressure Vessel

3D skaneerimine, kvaliteedikontroll, raportite koostamine

Pressure Vessel Quality control

Survemahuti kvaliteedikontroll mille käigus kontrollitakse 3D skaneerimise teel mahuti vastavust nõuetele.

3D skaneerimine

Skaneerimiseks peab olema pind kuiv ja puhas. Ei tohi olla suuri temperatuurikõikumisi. Objektile paigaldatakse eemaldatavad makreird (kleebitavad). Objekti ei tohi liigutada 3D skaneerimisel. Markereid ei tohi liigutada 3D skaneerimisel.

3D skaneerimine

Sõltuvalt millise objektiga on tegemist (musta värvi objekt, peegeldav objekt) kasutada pihustatavad pilbrit (Vähtuvalt pulbrist lahustub ja hajub pulber ise pinnalt teatud aja möödumisel). 
https://aesub.com/en/products/3d-scanning-spray-cans/
Pulber tagab selle, et skaneerimine toimub kiiremini ja pinda on võimalik 3D skaneerida. 

 

Solid mudel

Tolerantsi raportite loomiseks on üldiselt hea 3D SOLID mudeli olemasolu. SOLID mudeli alusel võrreldakse mudelit 3D skaneeritud objekti vastu ja saadakse raport mis näitab ära pinna erinevused (tolerantsid). 

Solid mudeliga võrdlemine

Võrdlusel tuleb otsustada millise pinna võtab aluseks ja sellest lähtuvalt keeratakse solid mudel ja 3D skaneeritud mudel paika. 

Tolerantsi raport

Raporis on näha pinnaerinevused värvitooniga.

Tolerantsi raport

Raportis on võimalik eraldi märkmetega välja tuua kriitilised pinnaerinevused

Tolerantsi raport

Tolerantsi värviskaala näitab kas skaneeritud pind on + tolerantsis või – tolerantsis originaalpinnast (SOLID mudeli pinnast)