Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

3D skaneerimine kunstis

3D skaneeritud skulptuur

Siin on tehtud tööst näidis. Kliendil oli soov 3D skaneerida tema loodud skulptuur. Teostada skulptuurile detailide lisamine ja ettevalmistused 3D printimiseks mida hiljem omakorda kasutatakse metallivalus.

Monumendid, meened, ehituslikud elemendid

Monumentide ja skulptuuride 3D skaneerimised juhuks kuis on vaja luua suurem duplikaat või kui on tarvis eksisteerivast objektist luua meeneid. Hea näide on kui skulptuuriga on vandaalitsetud ja vaja teha parandustöid, et taastada skulptuuri algne kuju. 3D skaneerimine ja 3D parandused ja puuduva osa 3D printimine. Silmas tuleb pidada, et tänapäeval on võimalik printida erinevaid materjale mitte ainult plastikut ja 3D printimiste suurused saavad olla ka meetrites. 

Skulptuurid

Skulptuuride ja elementide loomine mida on võimalik läbi erinevate tehnoloogiate raliseerida.

Arheoloogia 3D

Arheoloogiliste objektide 3D skaneerimine

Parandused

Eksisteerivate skulptuuride ja elementide parandustööd ja ettevalmistus 3d printimiseks

Originaalne skulptuur

Savist voolitud skulptuur

Sõrmed, jalad ja nii mõnedgi teised detailid mida on keeruline, ja isegi pea võimatu käsitsi voolida tuleb teha muul viisil.

3D parandused

All olevatelt piltidelt on näha skulptuuri peale parandustööde teostamist. Lisatud detailid (sõrmed,varbad) ja teostatud anatoomilisi parandusi. Tehtud on samuti ettevalmistused, et skulptuuri oleks võimalik 3D printida või teostada CNC freesimine. 3D printida on võimalik erinevaid materjale.
Aeg kus 3D prinditi ainult 3D mänguasju mis kapile seisma jäävad ja mujal see rakendust ei leia on möödas. 3D printida võimalik väga tugevaid materjale. Printida saab ka näiteks nailonit või vaha. Vaha on aga võimalik kasutada metallivalus.

Loodud detailid skulptuurile

Võrreldes algset skulptuuri ja präegust on tugevalt näha erinevus detailsuses. Samas aga on jäetud mudeli stilistika puutumatta. Ja teadja vaatab peale ütleb ära mis skulptor antud teose tegi.