Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Keith Keller
Elementide 3D skaneerimine

0,020mm täpsusega

Tänu maailmaklassi tasemel seadmetele ja pikaajalisele kogemusele saab originaalobjekti digitaalselt kopeerida. 3D Skanneriga on võimalik mõõta enamikke objekte täpsusega minimaalselt 0,020 mm.

3D skaneerimise abil saame olemasolevast objektist täpse 3D mudeli või vajadusel 3D punktipilve, mis on mõõtkavas ning kasutatav inspektsiooniks, lihtsalt 3D mudeli või uue CAD-mudeli loomiseks ja mõõtude võtmiseks.

3D skanneerimine võimaldab leida tootmisdefekte ja puudusi senisest kiiremini. Võrrelda olemasoleva objekti skaneeritud andmeid tootmiseks kasutatud CAD mudeliga samuti on võimalik luua 2D joonised teie tootest, mis vastab reaalsetele objekti mõõtudele.

3D skaneerimise tulemusena saame täpse ja realistliku vaate kogu nähtavast pinnast lihtsas ja kõigile arusaadavas formaadis.

Mõõtkavas Täpsed 3D mudelid ja joonised (CAD)
Elementide 3D skanneerimine