Innovaatilised 3D lahendused – Vertz 3D

Keith Keller
Elementide 3D skaneerimine

0,025mm täpsusega

Elementide ja objektide 3D skaneerimine.

3D skaneerimine on protsess toote mõõtmiseks ja selle rekonstrueerimiseks 3D-mudeliks (triangulated mesh). Sellest on omakorda võimalik luua SOLID mudel millest saab ka toote joonised, kui originaaljoonist pole käepärast.
3D skaneerimist  kasutatakse laialdaselt masina-, kosmose- ja autotööstuses toodete kujundamiseks ja optimeerimiseks.
3D skaneerimine aitab kaasa: kvaliteedikontrollis, tootearenduses, 3D printimises, 3D visualiseerimises, ja pöördprojekteerimises.

Mõõtkavas Täpsed 3D mudelid ja joonised (CAD)

Kliendi soov oli saada A1 mootri osa 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Objekt asus Rumeenias. 3D skaneeritud sai laeva rakised milledele paigaldati hiljem mahutid. Skaneerimine oli vajalik, et kontrollida rakiste täpsust ja seda, et need vastaksid vajadustele, et sinna mahutid paigaldada. 
Töö teostatud: 2021

Hüdroelektrijaam (lühend HEJ; ka veejõujaamhüdrojaam) on elektrijaam, milles vee potentsiaalne energia muundatakse elektrienergiaks.

Pressure vessel (Surveanum)
3D skaneerimine. 
Tolerantsi raportite loomine.
Raport näitab ära pinnaerinevused. 
Kvaliteedikontroll, protsess mille käigus mõõdetakse valmistatud osa 3D skaneerimise teel, et kontrollida ja tagada nende vastavus nõuetele. Töö maht varieerub lähtuvalt sellest milliseid pindu SOLID mudeli vastu on vaja võrrelda.

Kliendi soov oli saada lumeraudadest 3D skaneering 0,5mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis.
Töö teostatud: 2022

Kliendi soov oli saada vedurite raamide 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2021

Kliendi soov oli saada A1 mootri osa teine versioon 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Paldiski tuumaallveelaevade õppekeskus (vene k. Учебный Центр атомных подводных лодок), sõjaväeosa nr 56190, oli Eesti NSV ajal Paldiskis asunud NSV Liidu mereväe tuumaallveelaevade õppekeskus. Oli Eesti üks suurima põrandapinnaga ehitisi ja suurim tuumaobjekt.

Kliendi soov oli toota uus käsik, kuna vana oli läinud katki. Oluline oli samuti, et uus käsik näeks identne välja vana käsikuga.

Kliendi soov oli saada täpne 3D mudel millele oleks võimalik planeerida trepi käepidemed ja piirded.

Kliendil oli probleem mis vajas lahendamist ja puudusid ka teadmised kelle poole pöörduda, et projekt valmis saaks ja saaks taas selle legendaarse auto istmeid taas toota. Neid autosid tehas enam ei valmista ja samuti pole järelturul originaali identseid istmeid saada.

Töö sai teostatud koostöös Sirkel & Mall ja Geodeesia 24 ettevõttega. Vertz 3D teostas 3D skaneerimisi ja punktipilvetöötlust mille alusel modeleeris Sirkel & Mall hiljem Rahvusraamatukogu BIM mudeli. Vertz 3D-l on samuti võimekus luua hoonetest vaateid, lõikeid ja plaane. Rahvusraamatukogu 3D visuaalid lõi samuti Vertz 3D
Töö teostatud: 2020

Ford tauruse silla 3D skaneerimine

Ford tauruse põhja 3D skaneerimine

Mootori elemendi 3D skaneering

Kliendi soov oli saada mootri elemendi 3D skaneering 0,5 mm täpsusega. Kliendile anti üle soovitud täpsusega 3D triangulated mesh mudel STL failiformaadis. 
Töö teostatud: 2022

Skulptuuri 3D skaneering ja detailide lisamine. Loodud detailid kätele ja jalgadele. Skulptuur tehakse 3D-s suuremaks ja hiljem tuleb skulptuurist metallivalu. Skulptuuri kõrgus saab olema 2 meetrit.

Pelleti tehase interaktiivne 3D

Kliendi soov oli saada täpne 3D skaneering kütusepaagist ja sellest luua tolerantsis SOLID mudel

Silinder on skaneeritud 0,025mm täpsusega.

Skaneeritud on teostatud 0,025mm täpsusega.

3D mudeli loomine ja visualiseerimine

Kliendi soov oli , et 2D joonistest (DWG)  loodaks 3D mudel ja tehtaks sellele 3D visualiseerimine. Samuti soovis klient tootest saada interaktiivse 3D lahenduse mida oleks võimalik implementeerida weebi. 
Töö teostatud: 2021

Kliendi soov oli jalanõu 3D skaneerida ja hiljem “värvida”, et toodet saaks kuvada interaktiivse 3D lahendusena kodulehel. 
Töö teostatud: 2021

3D mudel on tehtud enda näost näitamaks oskuste taset. Antud detailiga on võimalik 3D printida, metallivalu teha, kivist vormi või puidust / metallist CNC freesida.

Projekt on lisamisel

See projekt on valmimisel..

3D Teenustest

Alates lihtsatest 3D lahendustest, kuni keerukate arendusprojektideni.

Arhitektuuri 3D skaneerimine hoone täpse 3D mudeli või 2D jooniste eesmärgil

Rakised, alused, erinevad konstruktsioonid jms

Antiik, elektroonika, jalgrattad, autod ja muud sõidukid jms

Kvaliteedikontroll

Mõõtmete 3D kvaliteedikontroll, protsess  mille käigus mõõdetakse valmistatud osa 3D skaneerimise teel, et kontrollida ja tagada nende vastavus nõuetele.

Hõlmab füüsilise objekti mõõtmist ja selle rekonstrueerimist 3D-mudelina (Triangulated 3D mesh mudel ja 3D Solid mudeli loomist. Etappe on erinevaid mitte ainult 3D mudeli loomine.

Inventariseerimis projektid / Mõõdistusprojektid

Inventariseerimine ehk reaalse objekti või keskkonna analüüsimise protsess mille tulemusel luuakse mõõdistusprojekt mis on vajalik kasutusloa taotlemisel.

3D Erilahendused ja konsultatsioonid

Oleme abiks nõu ja jõuga 3D erilahenduste loomisel. Pakume 3D konsultatsioone

Interaktiivne 3D Lahendus Otse veebis

Vertz 3D Stuudiol on võimekus luua 3D lahendus mille saate lihtsalt implementeerida enda kodulehel. Kliendil on võimalik teie toodet visuaalselt pöörata ja vaadata. Võimalus ka lähivaadetel, et  näha materjali ja selle tekstuuri. 
Vahetada osi, materjali, värvust jms

Interaktiivsed 3D funktsionaaluse visualiseerimine otse weebis

Digitaalne esitlust selle kohta, kuidas objekt välja näeb. Toodete visualiseerimist kasutatakse tugevalt turunduses. Visualiseerida saab nii maja kui ka väiksemaid objekte näiteks rösterit. 3D visualiseerimine on tunduvalt effektiivsem turundusmaterjal kui tavaline foto. 

3D Animatsioonid

3D Animatsioonid on ideaalne vahend tutvustamaks kliendile teie toote funktsionaalsust. Samuti saab 3D animatsioone kasutada reklaamide tootmiseks, õppevideodeks või toote tutvustamiseks.

3D Printimine​

Prototüübid, 3D maketid jms